Przepisy - kredyt-konsolidacyjny

Kredyt konsolidacyjny

pozyczki-kredyty.org


 

Kredyt konsolidacyjny jest to długoterminowy kredyt, który ma na celu jednorazową spłatę zaciągniętych już zobowiązań finansowych. Jeżeli dana osoba spłaca kilka różnych zobowiązań finansowych, to może to wszystko połączyć w jeden tani oraz prosty kredyt. Oznacza to, że zamiast kilku rat w miesiącu płaci się jedną, która po połączeniu jest mniejsza od sumy wszystkich wcześniejszych. Dzięki temu, że konsolidacja kredytowa obniża koszty kredytu, to jest to pewne odciążenie portfela i budżetu domowego.

 

Należy pamiętać, że kredyt konsolidacyjny można wykorzystać na spłatę tylko tych kredytów i zobowiązań finansowych, które nie są związane z działalnością gospodarczą. W ramach tego kredytu można sfinansować:

  • spłatę debetów oraz zadłużeń na kartach kredytowych,

  • spłatę różnych kredytów, np. samochodowych, mieszkaniowych, na zakup różnych sprzętów, konsumpcyjnych;

  • oprócz tego część kredytu może być przeznaczona na inne dowolne cele.

 

Aby uzyskać kredyt konsolidacyjny należy mieć stałe źródła dochodów. Akceptowane są m.in.:

  • umowy o pracę,

  • kontrakty menadżerskie,

  • działalność gospodarcza bez względu na formę opodatkowania,

  • umowy zlecenie i umowy o dzieło,

  • dochody z tytułu najmu nieruchomości

  • emerytury i renty,

  • dywidendy oraz inne dochody kapitałowe.


Obecnie coraz więcej banków proponuje konsolidację kredytów. Powoduje to, że w tej chwili na rynku jest wiele interesujących ofert. Warto zauważyć, że konkurujące ze sobą banki stosują szereg różnych metod mających na celu przyciągnięcie kolejnych klientów. W tym celu stosują różne promocje lub ułatwiają uzyskanie tego kredytu. Aktualnie kredyt konsolidacyjny można otrzymać za pośrednictwem Internetu wypełniając odpowiedni wniosek. Takie kredyty cechują się niezbędnym minimum formalności.

 

Powodów do konsolidowania kredytów jest wiele. Do najważniejszych można zaliczyć to, że nadmiar zaciągniętych kredytów z czasem przerasta kredytobiorcę oraz jego możliwości terminowej spłaty. Z tego powodu warto skonsolidować kredyty, uzyskać mniejsze oprocentowanie oraz niższą, łatwiejszą do uregulowania ratę.

 

Innym powodem jest to, że przy kilku, kilkunastu kredytach można się pogubić w terminach spłat. W związku z tym istnieje możliwość zwykłego przeoczenia jakiejś raty, co później skutkuje problemami z bankiem. Kredyt konsolidacyjny rozwiązuje ten problem, ponieważ wystarczy pamiętać tylko o jednej racie. Jeżeli jest jedna rata, to nie ma problemu z zapominaniem o niej, opóźnianiami oraz innymi kłopotami.

 

Generalnie kredyt konsolidacyjny jest skierowany dla osób fizycznych, które pragną uporządkować swoje zobowiązania. Nie można zapominać o tym, że konsolidacja kredytów nie jest zaliczana do tzw. kredytów oddłużeniowych. Oznacza to, więc, że nie jest skierowana dla osób mających problemy z regularną spłatą, ale maja zamiar zmienić wysokość rat lub też wydłużyć okres kredytowania.

 

Tak jak wcześniej było wspomniane potrzebne jest stałe źródło dochodów, ponieważ banki sprawdzają zdolność kredytową kredytobiorcy. Oprócz tego w wielu instytucjach finansowych wymagane jest zabezpieczenie w formie hipoteki. To wiąże się z tym, że w czasie kredytowania nie można sprzedać tej nieruchomości.


Lista tematów: